Migrationsverket: ”Konstant rekrytering”

1:05 min

Flyktingströmmarna till Sverige gör att Migrationsverket måste anställa mer personal.

– Vi ligger konstant i rekryteringsarbete och vi blir allt fler på alla ställen vi finns, säger Per-Erik Bjurholt, expert på Migrationsverkets norra region. 

– Tusen asylsökande motsvarar ungefär 20-25 årsarbeten bara på mottagningssidan, förklara han. 

– Sedan tillkommer prövningsenheterna som också växer. 

I Norrbotten jobbar i dag totalt 125 personer på totalt fem asylprövningsenheter plus en stor tillståndsenhet med 25 anställda.