Många söker asyl i Finland: ”Vi är ovana”

1:19 min

Många flyktingar kommer nu via Sverige och Norrbotten till Finland för att söka asyl. Eero Säily, chef på finska radion Yle i Kemi, berättar om situationen på andra sidan Bottenviken.

Finland har varit det land i Norden som tagit emot lägst antal flyktingar hittills.

Finlands beting är att ta emot 4 000 flyktingar. Men nu kommer 200-400 flyktingar via Haparanda varje dag.

– Vi är ovana vid så stora mängder människor som nu kommer. Det har exploderat och resurserna räcker inte till. Polisen hinner inte med någonting annat än att intervjua asylsökande, säger Eero Säily som berättar att attityden bland allmänheten är delad.