Åtal för dödsolycka på SSAB

0:52 min

Åtal  väcks för dödsolyckan på SSAB:s anläggning i Luleå då två män drunknade i stenkolstjära.

Olyckan inträffade i oktober 2013.

Männen var anställda av en underentreprenör för att utföra underhållsarbete vid en cistern i koksverket. En lucka i cisternen gick upp och ur luckan vällde stenkolstjära ut.

Nu väcker Åklagarmyndigheten åtal mot en avdelningschef för arbetsmiljöbrott och yrkar på en företagsbot för SSAB på fyra miljoner kronor.

SSAB kommenterar åtalet med att de står fast vid sin inställning från förundersökningen.

SSAB anser att företaget inte kan ställas till ansvar och samma inställning har den åtalade chefen.

Enligt SSAB har man inte varit oaktsamt i det förebyggande arbetsmiljöarbete.

Alla involverade har haft tillräcklig kompetens och kunskap för riskbedömningar.