Kirunas industriområde under lupp

1:29 min

Det måste rensas upp på industriområdet i Kiruna. Det tycker Kiruna kommun som nu har inlett en tillsyn av området.

– Det finns ett behov och det har inte gjorts en tillsyn på industriområdet på länge. Det borde kanske ha gjorts tidigare, men vi ser nu att det finns ett stort behov av att göra det innan situationen blir alltför allvarlig för hälsa och säkerhet, säger Kristoffer Johansson som är kommunens bygglovschef.

En trafikingenjör och personal från miljökontoret, bygglovskontoret och räddningstjänsten promenerade mellan verkstäder, bilfirmor och olika industrilokaler i Kiruna en morgon.

– Det är inte så jättevanligt att vi är ute samtidigt, men jag tror att det kan få större verkan för hela situationen.

De la bland annat märke till trafiksituationen.

– Många har upplag utanför sina fastigheter, man har inte stängsel in mot tomterna i korsningar, man parkerar bilarna vid korsningarna. På vissa ställen ser det inte bra ut, medan det ser jättebra ut på andra ställen, säger Kristoffer Johansson.