Norrbottnisk manifestation för asylsökande

Klockan 14 idag anordnar organisationen Asylrörelsen i Norrbotten en manifestation i centrala Luleå till stöd för de asylsökande som kommer till Europa.

Liknande manifestationer kommer att hållas på många håll runt om kontinenten, under parollen "Refugees welcome" – "Flyktingar välkommen".

Den senaste veckan har det också hållits solidaritetsmanifestationer i Stockholm och Göteborg som dragit tusentals människor.