Samhällsnyttan med vindkraft

1:13 min

En ny studie ska undersöka hur vindkraftens samhällsnytta värderas. Arbetet kommer att ledas av Kristina Ek, biträdande professor i nationalekonomi på Luleå tekniska universitet.

– Vi kommer titta på det positiva, som påverkan på den lokala ekonomin, och att vindkraft inte innebär utsläpp, säger Kristina Ek, biträdande professor i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet.

– Sen kommer vi även titta på det man ofta hör som kan vara mer negativ påverkan, landskapsbild, djurliv och rekreation, förklarar Ek.

Energimyndigheten är också med i projektet och beviljar 1,8 miljoner kronor till arbetet, som ska vara klart i juni nästa år.

Lars Andersson, enhetschef för vindenheten vid Energimyndigheten, har varit runt och tittat på byar som levt upp i samband med upprättande av vindkraftverk:

– Många av de som bor där jobbar faktiskt på vindkraftverken, som står för en stor del av de lokala arbetstillfällena.