Myndigheter samverkar kring flyktingsituationen

1:57 min

Länsstyrelsen, Migrationsverket och polisen i Norrbotten har inlett en samverkan med anledning av det ökade antalet migranter som är på flykt i Europa. 

Syftet är att utbyta information och skapa en gemensam lägesbild av situationen i Norrbotten.

Men i dagsläget har Migrationsverket läget under kontroll säger Håkan Hansi:

− Resurserna räcker och vi omfördelar de resurser vi har. Vi måste också göra andra prioriteringar.

Rikard Aspholm från länsstyrelsen i Norrbotten säger att än är det ingen kris men det handlar om att om situationen plötsligt skulle förändras då måste det finnas en beredskap:

− Det vi arbetar med nu är att klarlägga bilden om vi skulle behöva ta emot många.

Är det en kris nu?

− Nej absolut inte.