"Länets kommuner klarar flyktingmottagandet"

1:43 min

Den rådande flyktingsituationen ställer högre krav på kommunerna i länet, men beredskapen är god för mottagandet av asylsökanden, menar Torsten Fors, integrationssamordnare på Länsstyrelsen.

– Det är inget problem än, man klarar det att bosätta alla asylsökande som kommer. Men naturligtvis så blir ju uppdraget mer påfrestande ju fler som kommer, att hitta boende till alla, säger Torsten Fors, integrationssamordnare på Länsstyrelsen.

Just nu ser läget bra ut för Norrbottens kommuner, att ta emot de flyktingar som kommer till länets kommuner, även om det kräver resurser.

Det som gör det svårare är att man i dagsläget inte vet hur många som kommer, vilket gör det svårt att förbereda sig.

– Kommunerna ser det här fram med tillförsikt i det här och man ser det som en utmaning också. Nu vet vi inte hur många som kan tänkas komma den här vägen och då är det också svårt att ha en full beredskap. Utan det blir ju mera ad hoc. Man ordnar det när det dyker upp men samtidigt är kommunerna på tårna och ser över mer långsiktigt sin beredskap framåt.

Bostadsfrågan är det som måste lösas då är bostadsbrist just nu. Torsten Fors uppmanar därför kommunerna att ta i tu med den frågan.

– Det är ju det största problemet just när det gäller det här. Och då pratar vi om bostäder för alla, inte bara för invandrare och för flyktingar. Det är ju det viktigaste, att man så fort som möjligt kommer igång och börjar bygga i samtliga kommuner i Norrbotten.

Men det kan ju ta många år?

– Precis, så är det ju. Man bygger ju inte på en natt. Utan då får man ju ordna saker och ting under resans gång. Man får ha akuta lösningar och jag vet att kommunerna kommer att hitta de lösningarna som behövs fram tills att bostadsbyggandet kommer igång.