Brist på tid och ledarskap inom psykiatrin

1:02 min

Ny forskning på Luleå tekniska universitet visar att arbetssituationen för personalen inom psykiatrisk slutenvård inte bidrar till en bra vård eller till en attraktiv arbetsplats. 

Brist på tid och ledarskap är vanliga svar från de 38 personer som Sebastian Gabrielsson intervjuat i sin forskning. 

– Det blir en ond cirkel, säger Sebastian Gabrielsson.

Han är själv specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård och har tidigare arbetat i akutpsykiatrisk slutenvård.