Onödig bältesläggning och isolering inom psykiatrin

1:40 min

Det sker onödiga tvångsåtgärder inom psykiatrin, det menar forskaren och specialistsjuksköterskan Git-Marie Ejneborn Looi vid Luleå Tekniska Universitet.

Andelen tvångsåtgärder som bältesläggning, tvångsmedicinering och isolering kan minskas om vårdpersonal ges rätt förutsättningar.

En god relation mellan vårdare och patient är det absolut skarpaste verktyget, menar Ejeborn-Looi:

− Att man har en god relation mellan vårdare och patient är det absolut skarpaste verktyget. Om man har en god relation så har man väldigt lätt att se och förstå personens behov så att man har ett förståelsefokus när man går in och besöker patienten.