Behovet av gode män ökar

1:39 min

I och med den pågående flyktingsituationen så har behovet av gode män blivit allt större. Göran Hedmark blev god man för tre veckor sedan då han såg att det fanns en brist. 

En god man för ensamkommande flyktingbarn ska i vårdnadshavares och förmyndares ställe ansvara för ungdomens personliga förhållanden och samtidigt sköta dom ekonomiska och rättsliga angelägenheterna.

Det är överförmyndaren i den kommun där barnet vistas som förordnar en god man. 

– Med tanke på att det kommer ensamkommande barn till Luleå kommun hela tiden så behöver vi fler gode män som är villiga att ta på sig ett uppdrag för ett barn, säger Inger Fältros Lundgren som är chef och sekreterare i överförmyndarnämnden. 

Varje ensamkommande barn har rätt att få en god man som kan företräda barnet i Sverige och i ankomstkommunen och samtidigt vara ett stöd i asylprocessen. 

– Vi får inte blanda oss i asylutredningen, det är väldigt viktigt. Det görs av Migrationsverket och det finns ett juridisk ombud som företräder ungdomen i förhållande med Migrationsverket, säger Göran Hedmark som är god man till två ungdomar i Luleå.