Kiruna stadshus dokumenteras innan det rivs

1:37 min

Om några få år rivs Kiruna stadshus och därför förevigas byggnaden på olika sätt just nu.

Rummen granskas noga och människor med anknytning till byggnaden intervjuas. Sophie Nyblom är etnolog på Norrbottens museum och hon har till exempel tittat närmare på begreppet Kirunabornas vardagsrum.

– Där får jag ett tudelat svar. Många ser det som ett vardagsrum för kirunaborna, medan andra är mer tveksamma till det, säger hon.

Gruvbrytningen i Kiruna är orsaken till att stadshuset ska rivas om några år och därför har länsstyrelsen ställt kravet på gruvbolaget LKAB att huset ska dokumenteras innan det jämnas med marken.

Flera personer har fått i uppdrag att genomföra arbetet och uppgifterna är olika. Det bläddras i gamla dokument, det fotograferas och rummen undersöks mycket noga.

Jennie Björklund är bebyggelseantikvarie på Norrbottens museum och hon går igenom stadshusets olika rum och jämför originalritningarna från början av 60-talet med hur det ser ut idag. För det har ju skett lite förändringar under årens lopp.

Arkitekten Lars Gezelius har till uppgift att ta reda på husets historia och vad som var tanken med byggnaden. Stadshuset, som invigdes 1963, föregicks av en arkitekttävling.

Vann gjorde arkitekten Arthur von Schmalensee. Han är inte längre i livet, men genom att prata med bland andra hans son Johan, som var med och ritade huset, så har Lars Gezelius fått veta mer om tanken med byggnaden. Till exempel att det var viktigt med en stor öppen hall i stadshuset.