Stipendium till Elisabeth Holmgrens minne

Igår fick Sofi Nordmark ta emot Norrbottens läns landstings stipendium på 25 000 kronor till minne av Elisabeth Holmgren.

Stipendiet gick till Sofi Nordmark för hennes forskning "Kommunikation och samverkan med fokus på säkert informationsutbyte mellan vårdgivare vid vårdplaneringsprocesser".

I motiveringen står det bland annat att kommunikation och säker informationsöverföring är grundläggande förutsättningar för en god och säker vård.

Sofi Nordmark har i sin forskning också identifierat hinder i vårdplaneringsprocessen och visat på betydelsen av förändrade arbetssätt.

Stipendiet delades ut vid Luleå tekniska universitetets årliga promoveringshögtid.

Som landstingsdirektör arbetade Elisabeth Holmgren för att bygga broar mellan akademin och landstingets verksamhet inom områdena förbättringskunskap, utbildning och forskning. Syftet är att stimulera till kunskapsutveckling i samverkan mellan Norrbottens läns landsting och Luleå tekniska universitet.