Bättre samarbete mellan företagare

1:10 min

I veckan öppnade Finnish Business Hub i Gällivare. Tanken är att få igång ett ökat samarbete mellan företagare i Finland, Sverige och Norge.

Ett liknande kontor finns sedan i april 2014 i norska Tromsö och meningen är att företagare inom regionen, men också över landsgränserna, ska bilda kluster för att på ett bättre sätt kunna genomföra större projekt som man inte klarar på egen hand.

Om mindre företag samarbetar i kluster ökar förutsättningarna för att kunna konkurrera med större företag, menar Jukka Olli, som är senior adviser i BusinessOulu, en affärsorganisation i Uleåborg i Finland.

Det är framförallt inom byggbranschen som Jukka Olli ser stora möjligheter.

– Det är mycket infrastruktur. Det kan vara tunnelbygge, brobygge, vägar och järnvägar och bostäder, säger han.

I Malmfälten, som står mitt i en samhällsomvandling, ska det byggas mycket och här finns möjlighet för finska företag att komma in på den svenska marknaden.

I Sverige är det brist på arbetskraft medan det i Finland råder hög arbetslöshet inom byggbranschen.

– Man måste lära sig att jobba tillsammans, jobba ihop. Först på orten förståss, men sedan regionalt och sedan mellan länderna, säger Jukka Olli.

Under förra veckan invigdes Finnish Business. Medverkade gjorde 30-talet finska företag och 20-talet svenska.