Göran Hedmark är god man till ensamkommande flyktingbarn

2:54 min

Behovet av gode män har ökat i länet. Vår reporter har träffat Göran Hedmark, som är god man till två barn från Afghanistan.

Godmanskapet innebär bland annat att man ska agera som vårdnadshavare och förmyndare och samtidigt vara ett stöd i asylprocessen för ett ensamkommande flyktingbarn.