Samiska fornlämningar riskerar att försvinna

1:17 min

Många samiska fornlämningar riskerar att försvinna, framför allt på grund av skogsbruket. Nu har problemet börjar uppmärksammas.

– Det man skulle behöva göra är att återuppta fornminnesinventeringen, och titta efter det samiska kulturarvet också, säger Gunilla Larsson, arkeolog på Uppsala universitet.

Ansvaret för fornminnesinventeringar låg i många år under Riksantikvarieämbetet, som systematiskt skulle inventera i stort sett hela Sverige. Men på 1990-talet flyttades ansvaret till regionala och lokala aktörer, och numera inventeras det i princip endast i särskilda projekt eller i samband med exploateringar.

Ett fornminne som hamnar i fornminnesregistret får ett skydd mot framtida exploateringar, men trots detta har många gamla lämningar blivit förstörda av skogsbruket.

– Här jobbar vi i samarbete med skogsstyrelsen, vi har mycket kontakter med skogsnäringen, vi ser att det börjar hända saker, men läget är fortfarande allvarligt. Det behövs fler åtgärder både från myndigheter och skogsnäringens sida, säger Lars Amréus, chef på Riksantikvarieämbetet.

Länsmuseet i Gävleborg har i flera projekt fokuserat på länets samiska historia. För några år sedan undersöktes bland annat en samisk boplats utanför Söderhamn. Nu har länsmuseet återvänt till Söderhamns kommun, närmare bestämt till Skogs socken för att inventera samiska lämningar.

 – Där försöker vi täppa till just de här forskningsluckorna och ta med fornlämningar som inte har registrerats så mycket tidigare och dit hör de samiska, säger Bo Ulfhielm, arkelog vid länsmuseet i Gävleborg.