Gällivare kommun anmäler sig själv – klarar inte trycket av flyktingbarn

Nu lex Sarah-anmäler socialförvaltningen i Gällivare kommun sig själva, då de inte klarar av trycket av ensamkommande flyktingbarn. 

Socialsekreterarna hinner endast i undantagsfall utreda fallen och göra eventuella uppföljningar.

– Man får inte hänvisa till arbetsbelastning enligt lagen så därför måste vi göra en lex Sarah-anmälan. Vi kommer inte kunna fullfölja utredningarna inom den utsatta tiden, säger socialchef Marika Rissanen-Korpi till NSD