Gällivare kommun anmäler sig själv – klarar inte trycket av flyktingbarn

2:38 min

Socialförvaltningen i Gällivare hinner inte utreda de ensamkommande flyktingbarn som kommer till kommunen – och nu Lex Sarahanmäler socialförvaltningen sig själva.


– Det finns inte socialsekreterare som räcker till, säger socialchefen Marika Rissanen-Korpi.

Varje vecka kommer mellan fyra och fem ensamkommande flyktingbarn till Gällivare och just nu har socialförvaltningen 51 barn att utreda. Innan året är slut beräknas de 51 ha blivit 70 och det är långt över de 13 barn som Gällivare kommun först skulle ta emot enligt ett avtal med Migrationsverket.

Att det nu kommer många fler har naturligtvis att göra med det stora antalet ensamma flyktingbarn som den senaste tiden kommit till Sverige och sen i juli får Migrationsverket anvisa barn utöver avtalet.

Varje barn som kommer ska utredas och en sån barnavårdsutredning ska enligt lag vara klar inom fyra månader – och det är det socialsekreterarna i Gällivare inte klarar av med det hårda tryck som är nu.

– Vi tar ju hand om barnen, men det är den här dokumentationen som krävs som haltar efter.

Genom att göra en Lex Sarahanmälan vill Rissanen-Korpi lyfta upp kommunernas situation till diskussion. Arbetssituationen har enligt henne blivit orimlig och hon tror att regelverket kring barnavårdsutredningarna måste luckras upp – att utredningstiden måste tillåtas bli längre.