Förvaltningsrätten: Inte fel att ändra Lulebos ägardirektiv

Turerna kring Luleå kommun och kommunala bostadsbloaget Lulebos kritiserade affär med Rikshem har varit många - men nu ger förvaltningsrätten Luleå kommun rätt.

Rätten avslår överklagandet av kommunfullmäktiges beslut om Lulebos nya ägardirektiv.

Det var i juni i år som kommunfullmäktige tog beslut om ändringar i ägardirektiven för Lulebo för att bolaget skulle kunna sälja delar av sitt fastighetsbestånd utan fullmäktiges godkännande.

Vänsterpartiets Bertil Bartholdsson och Nina Berggård överklagade beslutet till förvaltningsrätten och yrkade att det var en otillåten delegering av beslutanderätten.

Men nu har alltså förvaltningsrätten avslagit överklagandet.