Fossil Free vill minska investeringar i oljebolag

3:40 min

Nätverkskampanjen Fossil Free vill att vi ska flytta investeringar från fossilindustrin. 

Kommunerna investerar pengar i de största oljebolagen, bland andra Piteå, Övertorneå, Kalix och landstinget i Norrbotten. Detta trots deras miljömål som säger att de ska minska klimatpåverkan. 

Det här har P4 Norrbotten berättat i dag som en del i Sveriges Radios granskning av Sveriges investeringar i kol-, olje- och gasindustrin. 

Nätverkskampanjen Fossil Free menar att om vi fortsätter att investera i bolagen så satsar vi egentligen pengar på att fortsätta höja klimatet, det vill säga ta upp de råvarutillgångar som jorden inte klarar av utan att temperaturen höjs ytterligare.

De har uppfunnit begreppet divestera på svenska - att flytta sina pengar bort från fossilindustrin, som de kallar den.

Beräkningar har gjorts att 80 procent av de olje-, kol- och gastillgångar som finns idag måste stanna kvar i backen om tvågradersmålet inte ska överskridas, som världens ledare faktiskt kommit överens om.

– En investering är en väldigt tydlig symbolhandling om vad man tycker är rätt om vad man tror kommer ge avkastning, säger Fanny Sunnerud i Fossil Free.