LKAB invigde investering för halv miljard i Luleå

1:54 min

Idag invigde LKAB sin nya jätteinvestering. Knappt en halv miljard kronor har bolaget satsat på att bygga en ny bentonitanläggning vid hamnen på Sandskär utanför Luleå.

 

Bentonit används som bindemedel i den järnmalmspellets som LKAB framställer och är det som liksom håller ihop kulorna.  Bentoniten transporteras med båt  från Grekland och mals sedan ner i kvarnar till en kostistens finare än vetemjöl för att sedan transporteras upp med tåg till Malmfälten. 

– En modern anläggning som är viktig för LKAB, säger Kristina Nordhamn projektledare för bygget.

440 miljoner har den nya anläggningen på Sandskär utanför Luleå kostat och med de låga priserna på järnmalm som nu råder ute på världsmarknaden så blir just pelletsproduktionen extra viktig för LKAB. 

– Vi befinner oss i ett marknadsläge som är oerhört besvärligt. Fines (finkornigt pulver reds. anm.) är inte aktuellt att sälja, säger LKAB:s ordförande Sten Jakobsson.

– Vi kommer att optimera för att göra så mycket pellets som möjligt och se till att vi får ut det på världsmarknaden. Förhoppningsvis får vi  så mycket premie för pelletsen så att LKAB kan leva hyfsat trots det låga malmpriset, avslutar Jakobsson.