Rivna hus blir konst i Kiruna

1:36 min

Material från ett nyligen rivet bostadsområde i Kiruna har gjorts om till ett kublandskap.

Mellan gruvan och staden i Kiruna skapas något som kallas för gruvstadspark. Några hus i bostadsområdet Ullspiran revs tidigare i år och på platsen för de gamla husgrunderna finns idag stålburar, gabioner, som har fyllts med rivningsmassor.

– Det är sådant som man annars skulle ha kört iväg och tippat någonstans. Vi ser det i stället som ett material med ett värde. Det är tegel och sten från de gamla husen och de bär ju med sig en historia i sig, säger konstnären Sofia Sundberg.

Tillsammans med konstnärerna Ingo Vetter och Karl Tuikkanen har hon jobbat med det här.

Gruvbrytningen är orsaken till att delar av Kiruna måste rivas och i stället för att stängsla in de gamla bostadsområdena skapas det parker där människor kan röra sig.

Den konstnärliga gestaltningen bär namnet Loggbok.

– Vi ville skapa mening i en situation där staden har förlorat sitt syfte. Det är ju den gamla staden som rivs och en ny ska byggas, säger Ingo Vetter.

Gruvbolaget LKAB, Kiruna kommun och Statens konstråd står bakom det här.

– Det som kommer att hända när sprickbildningen kommer närmare är att även det här området hamnar bakom stängsel. Men man kommer fortfarande kunna se Loggbok från de intilliggande höjderna, säger Joanna Zawieja, producent för stadsutveckling i Statens konstråd.