Elis och My om terrorattackerna

4:58 min

Hur mycket kan man prata med en nioåring om allt som händer i världen?

Många håller nog med om att de senaste veckorna varit väldigt tunga på nyhetsfronten och det kan vara svårt att veta hur mycket våra barn tar in och kan hantera i hela det här flödet.

Får barnen höra för mycket eller är det kanske så att vi besparar dem information som de faktiskt kan hantera?

Anna Lidé har pratat med Elis och My, nio år gamla, på Östra skolan i Luleå om deras syn på det här.