Många nyanlända sätter skolan på prov

1:31 min

De problem som kommunerna står inför med det kraftigt ökande antalet nyanlända elever kan göra att Skolinspektionen inte är lika hårda i sina bedömningar om kommunerna följer lagen.

− Det är en stor utmaning och väldigt ansträngt för kommunerna nu men vi måste göra bedömningar i varje enskilt läge, säger Helén Ängmo tillförordnad generaldirektör Skolinspektionen. 

Skolinspektionen är tillsynsmyndighet för den svenska skolan. I och med den akuta situation som har uppstått i många kommuner med många nyanlända till skolan,  kan det bli så att Skolinspektionen är lindrigare i sina bedömningar:

− Är det så att situationen är mycket ansträngd så kan det vara så att vi ger längre tid för uppföljning och att rapportera och det kan dessutom bli så att vi avstår från att ingripa. 

De problem som skolan har i dagsläget med lärarbrist, dåliga resultat och många nyanlända sätter skolan på prov med det ger också möjligheter säger Helén Ängmo tillförordnad generaldirektör för Skolinspektionen:

− Den nya situationen att man ska ta emot många nyanlända elever på kort tid är en utmaning. Men på längre sikt ska vi ska se det som en möjlighet som kan berika skolan.