Stor vattenläcka i Laisvall i Arjeplogs kommun

En stor vattenläcka upptäcktes under natten mot lördag i Laisvall tätort.

Under lördagen har arbetet pågått med att lokalisera läckan för att kunna laga den. Läckan är så pass stor att pumparna inte hinner med att fylla på reservoaren och kommunen vill därför be att boende att vara sparsamma med vattenförbrukningen. 

Med hjälp av allmänheten hoppas kommunen kunna lokalisera läckan så fort som möjligt, så om någon har sett vatten tränga upp på marken eller hör i vattenledningen att det spolar eller susar så var vänlig kontakta Arjeplogs Mark och Teknik på telefon 0961-10525.