Arkivpärla: Provinsialläkare Anderbjörk om sin resa längs Kaitumälven

5:40 min

Intervjun där läkaren berättar om "ödemarksresan" gjordes för snart 70 år sedan. Såväl tonfall som språkbruk vittnar om tidsandan i slutet av 1940-talet och om att kunskapen om hur samer levde inte var så stor bland övriga befolkningen.

Lars Anderbjörk, provinsialläkare i Malmberget berättar tillsammans med sjuksyster Anna Huuva om en resa då de besökte samebyar längs Kaitumälven.

En gång varje år ska det göras en "ödemarksresa", enligt en bestämmelse. 

Resorna görs på vårvintern och på skidor. Om resan längs Kaitumälven år 1948 berättar han: 

− Det starkaste intrycket är den översvallande gästfriheten som jag mottogs med. 

Han berömmer också de samiska läger han besökte.

− Glädjande är att se hur det härdiga samesläktet kan bo och trivas på platser där ingen annan skulle klara sig och trots ensidig kost har de ett gott hälsotillstånd, berättar Anderbjörk. 

Och om barnen berättar han: 

− Sådana A-barn som vi har fått se de senaste dagarna är det sällan man får se.