Många beslut om gruvbrytning liggande

1:35 min

Bergsstaten, den myndighet som fattar beslut om gruvverksamhet, har just nu rekordmånga ansökningar liggande.

I början av sommaren skickade regeringen tillbaka fyra ärenden till Bergsstaten, ärenden som är stora och en del kontroversiella.

– Ja, det är tunga ärenden. Kallak bland annat, säger Åsa Persson som är bergmästare.

Det var en dom i Högsta förvaltningsdomstolen som kom i början av vintern som gjort att Bergsstaten fått tillbaka ärenden. I domen fastslås att helhetseffekterna bland annat på miljön och konkurrerande verksamheter måste klargöras i samma beslut.

De fyra ärendena som regeringen skickat har redan väntat långa tider på beslut, ett ärende nästa tio år. Men att dom ärendena redan varit runt på flertalet myndigheter innebär inte att beslutsgången går snabbare

– Vi börjar om med en ny handläggning, men en del fakta finns redan. Men mycket måste tas om, det är en mer omfattande prövning vi kommer att göra nu, säger Åsa Persson.

De tunga besluten som tar mest tid är så kallade koncessionsärenden. Alltså beslut om att få bryta en gruva eller mineralisering. Dem ärendena är det gott om nu hos Bergsstaden.

– Vi har 18 koncessionsärenden just nu. Normalt brukar vi ha en handfull, säger Åsa Persson.

Att nu flera tunga ärenden hamnat hos Bergsstaten kommer att påverka alla beslut som ska tas på myndigheten.

– Det påverkar all vår verksamhet då vi har fått mycket mer att göra, säger Åsa Persson.

Sannolikt kommer handläggningstiderna på alla ärenden som handläggs hos Bergsstaten att ta lite längre tid. Men på myndigheten vet man inte idag hur mycket tiderna kommer att påverkas av den ökade arbetsbelastningen.