Privatpersoner mot elhalsband

Med mer information och större engagemang från privatpersoner hoppas länsveterinären i Norrbotten kunna stoppa användningen av elhalsband för hundar. 2003 förbjöds användningen i Sverige men fortfarande säljs halsband i länet.

För länsveterinär Greta Wilhelmsson Alexis är det självklart att inte uppfostra hundar med hjälp av el, eftersom elen innebär en stress för hunden. Länsveterinären tycker inte om att det säljs elhalsband som inte får användas, utan tror att det bidrar till att människor tror att det är tillåtet att använda elstötar på hundar.

Det är kommunerna som ska göra tillsynen när det gäller användning av till exempel elhalsband. Greta Wilhelmsson Alexis säger att eftersom det är svårt att få privatpersoner att anmäla användandet blir det svårare för kommunerna att ingripa.

Hon säger att länsstyrelsens uppdrag är att informera och göra hundägare uppmärksamma på att det här är förbjudet, och hon hoppas också att privatpersoner ska bli mer aktiva i kampen mot att uppfostra hundar med el.