Tillåtet att köra vattenskoter

På måndagen beslutade länsstyrelsen om var det är tillåtet att köra vattenskoter runt om i länet.

Förra sommaren blev det tillåtet att köra vattenskoter i Sverige, men det var bara tillåtet att köra i de allmänna farlederna och det är få ställen i länet där det fanns landförbindelser med dessa. Först nu ett år efter att det blev tillåtet att köra vattenskoter i Sverige har länsstyrelsen i Norrbotten bestämt var i länet man får köra.

- Det gäller allmänna farleder i kustområdet i länet från Haparanda till Piteå, där länsstyrelsen också utökat antalet tillåtna områden med ett per kommun. Plus att vi upplåtit ett antal angöringspunkter där man kan sjösätta skotern och ta sig ut till de tillåtna farlederna, säger Hans Överby, handläggare för vattenärenden på länsstyrelsen.

Hans Överby säger att inga skyltar kommer att sättas upp, men hänvisar till den karta som kom med beslutet och som visar vart man får köra.

- Är man lite navigationskunnig så ska det inte vara några problem, avslutar Hans Överby på länsstyrelsen.