Få kvinnor i statliga företagsstyrelser

Varannan damernas eller femtio procent kvinnor så formulerar statens sitt mål när det gäller könsfördelningen inom de statliga företagen. Men så ser verkligheten inte ut.  

Regeringens åsikt är att de statligt ägda företagens ledningar ska var ett föredöme i jämställdhetsarbetet i Sverige.

Men verkligheten ser helt annorlunda ut när det gäller enskilda bolagsstyrelser, men det beror på hur man räknar.

För exempelvis LKAB så är andelen kvinnor i styrelsen 28 procent enligt statens egen redovisning - 5 män och 2 kvinnor.

Räknar man däremot med de fackliga, som alla är män, blir andelen kvinnor i styrelsen bara 18 procent - 9 män och 2 kvinnor.

När det gäller dessa statliga bolag och deras ledningsgrupper tycker sig ägaren staten ha liten möjlighet att påverka könssammansättningen.

Sven Erik Söder på näringsdepartementet säger att en viss påtryckning kan staten göra genom bolagens styrelser.