Hyreslägenheter i Kiruna ses över

Socialförvaltningen i Kiruna har gett kommunen i uppgift att besikta alla lägenheter inom omsorgen. Det berör cirka 200 personer i gruppboenden, äldreboenden och särskilda boenden.

Arbetet sker tillsammans med hyresgästföreningen för att säkerställa att alla hyresgäster behandlas lika. Det innebär att hyresgäster i Kiruna kan få höjd eller sänkt hyra från och med årsskiftet. Besiktningarna görs under sommaren och hösten 2005.