Rekordstort företagsstöd i juni

Under juni i år har länsstyrelsen beviljat 44 miljoner kronor i stöd åt företag i Norrbotten, vilket är rekord. Det kan också jämföras med de 125 miljoner kronor som delades ut under hela förra året.

Sammanlagt har man under årets sex första månader beviljat 89 miljoner kronor till olika företag i länet. Det rör sig om allt från traditionell tillverkningsindustri till turism.

Anna Ejderberg på länsstyrelsen räknar med att det här ska kunna skapa 380 nya jobb, varav ungefär 40 procent ska gå till kvinnor.

Under hela 2004 beviljades 125 miljoner kronor av länsstyrelsen till olika företag.