Fler säkerhetskontroller på Kallax

Säkerhetssituationen på Kallax flygplats har förändrats drastiskt de senaste fem åren. Efter elfte september 2001 är det sex gånger fler personer som arbetar med säkerheten på flygplatsen.

I samband med explosionerna i London under torsdagen, höjdes säkerheten på Kallax flygplats, på rekommendationer av rikspolisstyrelsen.
Flygstationschefen på Kallax, Lars Karbin vill dock inte gå in på vilka åtgärder som vidtagits, men ser en generell förändring av säkerhetssituationen de senaste fem åren.

Innan elfte september 2001 arbetade tre personer årligen med säkerheten på flygplatsen.

- Idag är vi arton stycken som jobbar med säkerheten men det kostar säkert tio gånger så mycket som innan 2001.

- Då kontrollerade vi bara 25 % av alla som gick ombord och idag kollas alla, säger flygstationschefen Lars Karbin.