Fortsatt hög brandrisk

Det är fortsatt mycket stor brandrisk i Norrbottens kustland. Något eldningsförbud är ännu inte infört men allmänheten bör ta det försiktigt med eldandet, tycker Patrik Bylin, räddningschef i Luleå.

Ett råd från Patrik Bylin är att man bata bör grilla på grillplatser som är avsedda för grillning och använda kol i stället för ved.

Är man tveksam på vad som gäller för just det område man befinner sig i kan man kontakta den lokala räddningstjänsten.