Landstingshuset i Luleå, Norrbotten läns landsting, NLL. (Vår/höst utan löv). Foto: Hjalmar Lindberg/Sveriges Radio.
Landstingshuset i Luleå, Norrbotten läns landsting, NLL. Foto: Hjalmar Lindberg/Sveriges Radio.

Neddragningar vid Kalix och Kiruna sjukhus stryks från förslaget

2:09 min

P4 Norrbotten liverapporterar från landstingsstyrelsens sammanträde, där man ska besluta om inriktningen på de aviserade neddragningarna.

Per Vallgårda: Landstingsstyrelsens möte i landstingshuset i Luleå ska inledas inom kort. Ordföranden, Maria Stenberg, S, har just tagit plats vid sammanträdets kortände, efter att ha gett ett antal intervjuer till media utanför sammanträdesrummet.

12:58, 26 October 2016

Per Vallgårda:
Medias frågor har handlat om de föreslagna neddragningarna i Kalix och Kiruna, och det faktum att landstingsledningen mildrat formuleringar i förslaget.

12:59, 26 October 2016

Per Vallgårda: Enligt uppgift i detta nu från landstingets informationsavdelning har skrivningarna ändrats ytterligare. Nu nämns inte Kalix och Kiruna sjukhus överhuvudtaget i förslaget.

13:00, 26 October 2016

Per Vallgårda: Nu talas bara allmänt om att intensivvården i länet ska utredas.

13:00, 26 October 2016

Per Vallgårda:
Nu exakt klockan ett inleder Maria Stenberg mötet.

13:01, 26 October 2016

Per Vallgårda:
Mötet ska vara öppet för allmänhet och press, beslutar styrelsen.

13:02, 26 October 2016

Per Vallgårda: Nästa punkt på dagordningen är en rapport från styrgruppen för bildandet av Region Norrbotten. Vi är glada över att vi tagit över det regionala utvecklingsansvaret, säger Maria Stenberg.

13:05, 26 October 2016

Per Vallgårda: Norrbotten blir region från den första januari 2017.

13:06, 26 October 2016

Per Vallgårda: Frågan om storregioner tas nu upp och Mattias Karlsson, Moderaterna, begär ordet. Han undrar om förutsättningarna för storregioner ändras om Jämtland inte tas med i planerna för ett stor-Norrland.

13:09, 26 October 2016

Per Vallgårda: Maria Stenberg säger att hon inte fått några indikationer från regeringen om att Jämtland inte finns med i planerna.

13:09, 26 October 2016

Per Vallgårda: Landstingsdirektörens rapport är nästa punkt och Kenneth Backgård, Norrbottens sjukvårdsparti, tycker att det saknas uppgifter i den om namninsamlingen om folkomröstning i storregionfrågan. Maria Stenberg konstaterar att rapporten är landstingsdirektörens.

13:13, 26 October 2016

Per Vallgårda: Landstingets finansplan för 2017-2019 tas nu upp, och Kenneth Backgård,NS, yrkar på att en konsekvensanalys ska göras om vilka effekter det skulle få om landstinget upphörde med all icke vård-relaterad verksamhet.

13:16, 26 October 2016

Per Vallgårda:
Alla oppositonspartier vill ha ändringar i finansplanen, konstaterar Maria Stenberg. Efter omröstning i styrelsen antas finansplanen enligt majoritetens förslag, alltså avslag på oppositionens ändringsförslag.

13:19, 26 October 2016

Per Vallgårda:
Nu kommer punkt tio, den heta frågan om inriktning för sjukvården som föreslagits av tjänstemännen för två veckor sedan.

13:21, 26 October 2016

Per Vallgårda: Agneta Lipkin, Socialdemokrat från Kalix, har begärt ordet.

13:22, 26 October 2016

Per Vallgårda:
Nu står det att man ska utreda risker och konskevenser, säger hon. Det viktiga är att man gör den utredningen innan man går vidare, fortsätter hon.

13:22, 26 October 2016

Per Vallgårda: Kenneth Backgård tycker att landstingsledningen inte skött frågan på ett bra sätt. Han säger att tjänstemannaförslag inte bör lägga upp på bordet innan risk- och konsekvensanalyser gjorts. Det är bra att ledningen nu i sista minuten lyfter fram att analyser måste göras innan förslag om vården läggs.

13:26, 26 October 2016

Per Vallgårda:
Backgård yrkar på att hela förslaget om inriktning för vården ska dras tillbaka.

13:26, 26 October 2016

Per Vallgårda:
Mattias Karlsson tycker att inriktningsbeslutet till vissa delar inte går att genomföra. Men han tror att det vore bra med en konskevensanalys av det ursprungliga förslaget för att få svar på om det skulle gå att genomföra. Han tycker att man nu fått en diskussion av typ byapolitik, där varje ort värnar om sitt.

13:29, 26 October 2016

Per Vallgårda: Mattias Karlsson hoppas att landstingets tjänstemän i sitt forsatta arbete inte ska låta sig skrämmas av de heta diskussionerna om förändringar.

13:30, 26 October 2016

Per Vallgårda:
Jens Sundström, Liberalerna, efterlyser en analys av höga kostnader för Sunderby sjukhus.

13:31, 26 October 2016

Per Vallgårda:
Jens Sundström, Liberalerna, är kritisk mot handläggningen av frågan om inriktning av vården, men han yrkar bifall på förslaget.

13:34, 26 October 2016

Per Vallgårda:
Centerns Lars-Åke Mukka, Kiruna, yrkar avslag på förslag. Han säger att centraliseringen måste stoppas.

13:37, 26 October 2016

Per Vallgårda:
Förslaget som nu ligger på styrelsens bord lyder: "Sunderby sjukhus föreslås få ett uttalat uppdrag som kompetenscentrum för intensivvård i länet. Verksamheten består av kirurgis och medicinsk intensivvård som kräver specifika kompenteser som finns i Sunderbyn. Utreda risiker och konsekvenser för fortsatt nivåstruktureringav intensivvård i länet."

13:40, 26 October 2016

Per Vallgårda: Intensivvården i Kalix och Kiruna som nämnts i tidigare skrivningar finns alltså inte alls med nu.

13:41, 26 October 2016

Per Vallgårda:
Det tyder på att förhandlingarna om skrivningen förts in i det sista. I det förslag som fanns på landstingets webb i förmiddags nämndes både Kalix och Kiruna. Hårt tryck på landstingsledningen från S-politiker i Kalix och Kiruna har bidragit till ändringarna.

13:42, 26 October 2016

Per Vallgårda:
Före detta landstingsrådet Kent Ögren kommer med ett skarpt inlägg där han säger att Lars-Åke Mukka bör starta att vara politiker och sluta vara ambulanssjuksköterska från Kiruna när han agerar i landstingsstyrelsen.

13:44, 26 October 2016

Per Vallgårda:
Lars-Åke Mukka begär replik och svarar argt att hans parti inte är emot förändringar, men däremot centraliseringar som inte är genomtänkta.

13:45, 26 October 2016

Per Vallgårda:
Mattias Karlsson, M, tycker inte att styrelsen bör ställa sig bakom något inriktningsbeslut överhuvudtaget innan en konsekvensanalys gjorts.

13:48, 26 October 2016

Per Vallgårda:
Maria Stenberg säger att bland annat henens parti tagit stort ansvar tidigare när det gällt nedläggningar och förändringar, trots att de drabbat orter varifrån S-poltikerna kommit ifrån. Alltså långt ifrån byapolitik, anser hon.

13:50, 26 October 2016

Per Vallgårda: Maria Stenberg berättar att norsk tv intervjuat henne nyss. I Norge har man statlig sjukvård och nu ska tre sjukhus läggas ned där, säger hon.

14:00, 26 October 2016

NN: Skulle landstinget ha råd att bygga en ny akutmottagning vid Sunderby sjukhus om IT Norrbotten drog ner på alkoholen och utlandsresorna?

Samed Salman, P4 Norrbotten: IT Norrbotten är ett självständigt bolag, som inte drivs med skattepengar. Det har alltså inget med landstingets budget att göra.

14:00, 26 October 2016

Per Vallgårda:
Nu ska styrelsen gå till beslut om inriktningen av vården. Maria Stenberg läser upp förslagen. Det förslag som lades på styrelsens bord antas med acklamation, alltså utan handuppräckning eller rösträkning.

14:03, 26 October 2016

Per Vallgårda: Innebörden i beslutet är att landstingets tjänstemän nu ska fortsätta jobba med förslag på inriktning av vården på hälsocentraler, sjukhus och inom folktandvården. Det bör noteras att hoten mot intensiven i Kalix och Kiruna inte med nödvändighet är borta. I beslutet om vad som nu ska ske sägs att risker och konsekvenser vid fortsatt nivåstrukturering av intensivvården i länet ska utredas. Vad nivåstruktuering innebär sägs inte.

14:07, 26 October 2016

Per Vallgårda:
En liknande skrivning finns när det gäller var röntgen ska göras i länet. Även där ska risker vid fortsatt nivåstrukturering utredas.

14:08, 26 October 2016

Per Vallgårda:
Beslutet som nyss antogs av landstingsstyrelsen innefattar också att landstingsdirektören får i uppdrag att återkomma till styrelsen med konkreta beslutsunderlag om vårdens inriktning.

14:09, 26 October 2016

Per Vallgårda:
Det beslutsunderlaget ska innehålla risk- och konsekvensanalys. Beslutsunderlag och analys om riskerna ska lämnas till styrelsen våren 2017.

14:10, 26 October 2016

Per Vallgårda: Landstingsstyrelsen behandlar nu frågor på dagordningen i snabb takt, exempelvis revisionsrapaporter och riktlinjer för säkert och miljöanpassat resande i tjänst.. P4 Norrbotten avslutar härmed direktrapporteringen från styrelsemötet. Tack för visat intresse.

14:22, 26 October 2016

  • Formuleringarna i förslaget till neddragningar har mildrats – Kalix och Kiruna sjukhus nämns inte. Istället ska intensivvården i länet utredas.
  • Norrbotten blir region från den första januari 2017 (observera skillnad mellan Region Norrbotten och storregion).
  • Kenneth Backgård (NS) vill att en konsekvensanalys ska göras om vad det skulle få för effekter om landstinget upphörde med all icke vård-relaterad verksamhet.

I det nya förslaget, som landstingsstyrelsen tar ställning till idag, finns inte ens Kalix och Kiruna sjukhus specifikt nämnda. Men landstingsrådet Maria Stenberg vill inte sträckte sig så långt som att intensivvårdplatserna, röntgen- och narkosläkarna vid sjukhusen därmed är räddade.

Partikollegan Agneta Lipkin, socialdemokrat från Kalix i landstingsstyrelsen, är nöjd med att formuleringarna i förslaget har mjukats upp efter att hon tillsammans med Majvor Johansson (S) från Kiruna tagit upp diskussionen internt.

– Jag har varit tydlig med vad jag har tyckt om förslaget. Nu är det tydligt att det ska göras en risk- och konsekvensanalys först, säger Agneta Lipkin.

Tjänstemannaförslaget, som presenterades den 14 oktober, innebär att länssjukhusen i Gällivare och Sunderbyn förstärks, medan bland annat narkos- och röntgenläkarna försvinner från Kalix och Kiruna. Samtidigt ska intensivvårdsplatserna försvinna därifrån.

Verksamheterna vid Kiruna sjukhus har krympt i omgångar. Mest protester väckte nedläggningen av BB 2001.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista