Internetbrotten ökar i Norrbotten

De så kallade Internetbedrägerierna har ökat i Norrbotten i år. Första halvårets ca 500 ärenden är en ökning med 30 procent, jämfört med samma period förra året. 

Anders Danielsson, som är tillförordnad chef vid länskriminalen uppger att man för närvarande har ett femtiotal pågående ärenden gällande den här typen av brott. De har även tiotal misstänkta personer varav ett antal även varit häktade.

Till följd av dem ökade IT-relaterade brotten ska nu länskriminalpolisen i Luleå anställa en särskild IT-utredare, där en del av utredarens arbete är rent spaningsarbete. Tjänsten beräknas vara tillsatt i höst.

- Vi ser ytterst allvarligt på de här bedrägerierna. Vi har arbetat under hela våren och sommaren för att komma till rätta med dem, säger Anders Danielsson.