Luleå Hockey i skattetvist

Luleå hockey försäljnings AB överklagar ett beslut av Länsrätten.

Bakgrunden är att Skatteverket upptaxerade Luleå Hockey Försäljnings AB för moms och intäkter.

Bolaget påfördes också skattetillägg, eftersom det lämnat oriktiga uppgifter i sin deklaration. Ett beslut som fastställdes av Länsrätten - men Luleå Hockey går nu alltså vidare till kammarrätten