Alkoholberoende får vänta

Nio av länets fjorton kommuner svarar inte tillräckligt snabbt på telefonsamtal med frågor om alkoholberoende. Det framkommer av Vårdförbundets undersökning för två veckor sedan där man ringde landets samtliga kommunväxlar för vidarekoppling till enheter, som skulle kunna svara på frågor om alkoholberoende.

Samtal som efter vidarekoppling placerades i kö längre än två minuter, inte svarade inom två minuter eller kopplades till telefonsvarare noterades som ej svar. Något som Vårdförbundet ser allvarligt på och säger att människor med alkoholberoende måste kunna få hjälp fort.

- Ett obesvarat samtal kan leda till att en person som är beroende inte söker hjälp igen, säger Anna-Karin Eklund, ordförande i Vårdförbundet.