Fler barn och ungdomar omhändertas

Allt fler barn och ungdomar tvångsomhändertas av myndigheterna - och detta trots att regeringen vill minska antalet placeringar. Det visar uppgifter från Socialstyrelsen och som Dagens Nyheter skriver om idag.

Det är de akuta vårdinsatserna som ökar mest.

Det är framför allt ungdomar i åldrarna mellan 15 och 21 år som omhändertas, och i den gruppen har ungdomarna också blivit 30 procent fler sedan 1999.

Barn som inte tidigare har varit föremål för insatser och som blir placerade för vård utom hemmet har ökat med nästan 25 procent under de senaste 10 åren, skriver tidningen.