Satellitsatsning på rymdbasen Esrange

1:12 min

I mitten av januari 2017 startar ett projekt som ska utveckla möjligheterna att skjuta upp små satelliter från Esrange i Kiruna.

Länsstyrelsen i Norrbotten går in med 3,8 miljoner kronor i projektet och tillsammans med rymdbolaget SSC och Institutet för rymdfysik läggs totalt 7,7 miljoner på projektet.

– Vi ska räkna på möjliga raketer som kan tänkas skjutas härifrån, vi ska titta på banor. Vi ska titta mer på hur byggnader och infrastruktur ska se ut, säger Anna Rathsman teknisk chef på SSC.

Regeringen har inte tagit beslut om att satsa pengar på att göra Esrange till en plats för uppskjutning av mindre satelliter. Hur det blir med den saken beslutas under 2017.