Kalix har ett dåligt vattennät

Kalixborna drabbas av mellan 30 och 50 läckor på sitt vattenledningsnät varje år. Kalix kommunalråd, miljöpartisten Kennt Sandberg, beskriver skicket på kommunens vatten- och avloppsnät som en tickande bomb.

Under 50 år har kommunen väntat på statliga pengar för att rusta upp sina ledningar. De pengarna har uteblivit och nu har ledningarna på många håll gått sönder.

- Vi måste ta upp frågan om att ta betalt för färskvattnet som det livsmedel det faktiskt är, säger Kenneth Sandberg.

I år satsar kommunen 8 miljoner kronor på att reparera det mest akuta läckorna på nätet. Redan 2007 kommer Kalix att avsätta halva sin investeringsbudget på vattenledningarna. Trots det skulle det ta 300 år att rusta upp hela nätet i den takt som kommunen gör idag. Detta enligt en uträkning som en arbetsledare i Kalix gjort.