Piteå stänger ute psykiskt sjuka

Piteå kommun har stängt fyra av fem dagliga verksamheter för psykiskt långtidssjuka under juli månad. Det här är något som chefen för psykiatrin vid Piteå Älvdals sjukhus Per Axel Karlsson är kritisk till. Enligt honom får det konsekvenser för de sjuka som är vana att sysselsätta sig.

Den minskade dagliga verksamheten under sommaren är bara ett exempel på hur kommunens prioriteringar i längden leder till ökad belastning för psykiatrin, hävdar Per Axel Karlsson.

- Många mår sämre av att sysselsätningen försvunnit, säger han.

Han anser att om inte kommunen och och landstinget börjar prioritera verksamheter som rör psykiatrin, så kommer det medföra negativa effekter inom en snar framtid. 

- Det blir mer psykiska problem hos unga, mer brott, fullt på fängelserna och så vidare. Jag menar att vi är redan där, det här är ett så stort problem så det är bara en tidsfråga innan vi måste lägga om linje, säger Per Axel Karlsson.

Vid handikappomsorgen i Piteå tycker man att kommunen prioriterat de psykiskt sjuka. De ser inte heller dem fyra stängda dagliga verksamheterna under juli månad som ett problem.

- Under sommaren finns möjlighet att gå på daglig verksamhet för de som vill och i Piteå har vi ganska bra med platser vad gäller daglig verksamhet, om man jämför med andra kommuner, säger Carina Westbom, vikarierande avdelningschef.