Hästar kan ge fler arbetstillfällen

Bröllopsskjutsar och gräsklippning är bara två av många tjänster som kan utföras till häst. Det tycker i alla fall de hästentrepenörer i länet som nu organiserat sig i ett nätverk, Hästpoolen.

Tanken är att medlemmarna i nätverket ska hjälpa varandra att hitta kunder och marknadsföras från samma hemsida. Dessutom får medlemmarna utbildning i ämnen som säkerhet, ekonomi och livsmedelshygien. Något som kan komma väl till pass när man arrangerar utflykter med turister.

Andra tjänster som förmedlas via nätverkets hemsida är bland annat filminspelningar, skogsbruk och hästavel.

Lennart Enberg i Pålänge har varit projektledare i två år. Han skulle gärna se att man fick driva det som ett projekt i ett år till för att kunna kvalitetssäkra tjänsterna och reda ut hur ägandeförhållandena ska se ut i framtiden. Men han är övertygad om att nätverket ska kunna stå på egna ben redan idag.