Norrlänningar bäst på att använda kondom

2:50 min

Norrlänningar är bättre än skåningar på att använda kondom. Men det är inte hundraprocentigt. Vi frågade några Luleåbor om hur de gör.

Detta enligt den så kallade Kådiskollen, en årlig statistisk undersökning som genomförs på uppdrag av RFSU.

I undersökningen uppger 25 procent av de tillfrågade i norra Sverige att de använder kondom som preventivmedel, medan siffran i Skåne är 15 procent.

Pelle Ullholm, sexualupplysare på RFSU säger att det är viktigt att få fram kunskap om varför kondomanvändningen skiljer sig så pass mycket i olika delar av landet.

Svenskarnas kondomanvändning:

  1. Norra Sverige 25 %
  2. Stockholm 23 %
  3. Norra mellersta Sverige 19 % 
  4. Södra mellersta Sverige 18 % 
  5. Skåne, Halland och Blekinge 15 %

Källa: RFSU.

Om Kådiskollen 2016: 

Kådiskollen 2016 baseras på resultatet från en statistiskt säkerställd undersökning som har genomförts av undersökningsföretaget NORM (Norm Research & Consulting AB) på uppdrag av RFSU.

Undersökningen genomfördes online, via en så kallad accesspanel, i januari 2016. Urvalsramen för respondenterna är boende i Sverige, Norge, Finland och Danmark mellan 15 och 65 år, som haft sex minst en gång.

Undersökningen är riksrepresentativ och representerar ett genomsnitt av befolkningen för den aktuella målgruppen. Totalt deltog 4 260 personer i undersökningen, varav 1 062 från Sverige. I undersökningen efterfrågades bakgrundsvariablerna ålder, kön, civilstånd och kondomanvändning.