Inget intresse för gemensam bostadsförmedling

1:52 min

Nästan ett år efter starten av Luleås gemensamma bostadsförmedling är Lulebo ännu det enda anslutna bostadsbolaget.

Bostad Luleå startades i oktober förra året och intresset från andra bostadsbolag än kommunalt ägda Lulebo har varit svalt.

– Det har pågått samtal kring anslutning så det finns ett visst intresse. Men vi har inte kommit till avtal än. Men det hoppas vi på, säger Frida Videhult, sektionschef på stadsbyggnadsförvaltningen och ansvarig för Bostad Luleå.

Själva syftet var ju att samla hyresvärdar på ett ställe. Skulle man inte kunna kalla det här ett misslyckande?

– Nu har tio månader gått och det kanske är för kort tid för att säga om det är ett misslyckande än. Men ansluter sig inte fler hyresvärdar är inte syftet vad man sa att det skulle vara, säger Frida Videhult. 

Nu har tiden gått ut för att flytta över sin kötid från Lulebo och totalt har 25 000 personer ställt sig i kö hos Bostad Luleå, det är mindre än hälften så många som stod i kö hos Lulebo.

Nu måste de köande betala en årsavgift på 250 kronor, i praktiken för samma kö till Lulebo som förut var gratis.