Naturskyddsföreningen firar "Ängens dag"

2:02 min

Naturskyddsföreningen slår ängar för att värna om biologisk mångfald då maskiner har förändrat jordbrukslandskapet och utrotar djur- och växtarter.

Den första helgen i augusti firar Naturskyddsföreningen "Ängens dag". Då slår föreningen ett slag för mångfalden av gamla ängsväxter, fjärilar och bin med hjälp av liar och räfsor. Runt om i landet sköter föreningens medlemmar ängar och hagmarker från att växa igen.

I Norrbotten slår Naturskyddsföreningen i Jokkmokk en äng i Aktse, i utkanten av Sarek. Det har de gjort i över 40 år.

Mats Karström är biolog och vice ordförande i Naturskyddsföreningen i Jokkmokk, och han säger att skogsbruk och odlingslandskap i dag orsakar en massutrotning av djur- och växtarter.