Nya möjligheter för svenska sågar

1:26 min

USA har under senaste åren seglat upp som en ny tänkbar marknad för de svenska sågverken.

England är idag den stora marknaden för sågade svenska trävaror. Men Storbritanniens utträde ur EU och ett pund som tappar i värde har gjort den marknaden allt osäkrare.

Men nu har svenska sågverk chansen att tjäna bra med pengar i USA de närmaste åren. Trävarupriserna är höga och det kommer att bli en brist på cirka 14 miljoner kubikmeter trävaror. Det kan jämföras med den totala svenska trävaruexporten på 13 miljoner kubikmeter 2016, enligt statistik från branschorganisationen Skogsindustrierna.

– USA är fortfarande en liten marknad med det finns förutsättningar för att de ska kunna växa på rätt snabbt kommande år, säger Mats Kinnwall, chefsekonom på Skogsindustrierna.

De inhemska sågverken i USA producerade 78 miljoner kubikmeter, medan importen uppgick till 40 miljoner kubikmeter. Den huvudsakliga importen var från Kanada.

Men nu har USA infört tullar på kanadensiska trävaror på 27 procent, vilket gör att importen från Kanada väntas minska väsentligt.

– Med tanke på den handelskonflikt som råder så öppnar det för andra aktörer. Sverige kan inte täppa till den luckas som kommer att uppstå men vi kan absolut dra vårt strå till stacken.