Ungdomar ska dansa bort problemen

1:52 min

Projektet Dansmetoden syftar till att stärka ungdomars fysiska och psykiska hälsa.

Dansmetoden är ett samarbete mellan Bodens kommun och Region Norrbotten som bygger på en avhandling av forskaren Anna Duberg. Och man behöver inte ens kunna dansa för att delta, berättar Catrin Johansson, koordinator och dansledare.

– Fokus är inte så mycket på att man ska bli bättre på att dansa utan det är mer att det ska vara kravlöst och roligt. Att bara få vara, sluta tänka på skolan och andra saker hemifrån.

Metoden har tidigare funnits som forskningsprojekt på flera orter i landet, däribland Boden. Men även om man inte hunnit få några forskningsresultat från just Boden så menar Catrin Johansson att man kan se positiva resultat på de andra orterna.

– Ungdomar har mått bättre både fysiskt och psykiskt, det har bland annat gjort att de går mindre till kuratorer och äter mindre huvudvärkstabletter.

Projektet riktar sig till både killar och tjejer i åldrarna 13 till 17 och drar igång i Boden den 10 september. Catrin Johansson hoppas att dansmetoden ska kunna fungera som ett sätt för ungdomarna att koppla bort den stressiga vardagen.

– Det som har visat sig vara det absolut viktigaste är att det ska vara kravlöst. Det är ofta de ungdomarna man tappar inom de andra sporterna, de som inte gillar att tävla eller att det hela tiden ska vara fokus på något. Ungdomarna har redan så mycket krav på sig.