Barn och ungas liv på flykt – nu och då

2:48 min

Eina Johansson kom som flyktingbarn till Sverige på fyrtiotalet. Hon ser stora likheter med de unga som är på flykt i dag.

Barn och ungas situation i livet på flykt visas i en ny utställning på Norrbottens museum i Luleå.

Dels tar utställningen upp den nuvarande situationen med ensamkommande flyktingbarn och ungdomar från bland annat Syrien och Afghanistan, men även de så kallade krigsbarnen som kom till Sverige från Finland och Norge under andra världskriget.

En som kom utan föräldrar till Norrbotten på fyrtiotalet är Eina Johansson.

– De papperslösa ungdomar som kommer hit har inga föräldrar med sig, inga papper och man tvistar om deras ålder. Precis så var det för oss också, säger hon.