Unikt sportfiske kan bli motor för landsbygden

2:00 min

I en ny rapport från Jordbruksverket är slutsatsen att sportfisketurismen har potential att bli en stor resurs för landsbygdens utveckling.

– Ja det skulle jag vilja säga. Vi har fantastiska fiskemöjligheter i Sverige, 100 000 sjöar, möjlighet att fiska i havet och i de fem stora sjöarna. Det är unikt i ett europeiskt perspektiv, säger Daniel Melin, fritidsfiskesamordnare på Jordbruksverket.

I rapporten står bland annat följande att läsa: "Bedömningen är att det finns möjlighet att utveckla fisketurism i en stor mängd mindre och medelstora strömvatten i hela landet om den småskaliga vattenkraften i dessa avvecklas."

– Det är en politisk fråga som behandlas just nu i och med vattenverksamhetsutredningen. Men det är klart att jag tycker att det bör vara en parameter som man tittar på när man bedömer om det är tillämpligt att ha små vattenkraftverk i små vattendrag, säger Daniel Melin.

Idag omsätter bara det inhemska sportfisket mellan 14 och 15 miljarder per år. Målet är att den siffran ska vara fördubblad till 2020 och Daniel Melin är övertygad om att sportfisket kommer att bli en stor näring att räkna med.

– Det skulle jag tro, besöksnäringen växer så det knakar. Tittar man på naturturismen så är sportfisket redan stort – och jag tror att det finns en stor tillväxtpotential för svenskt vidkommande där.